Sezon 2017/2018

Przedszkole „Młodej Włocławianki” grupa 2012 – 2013

Stoją od lewej: Maciej ROJEWSKI, Kacper ZGLIŃSKI, Iwo MACIEJEWSKI, Jakub KRAZIŃSKI,
Gabriel NAWROCKI, Wiktor WÓDKOWSKI, Antoni OCHMAŃSKI, Alan KOCHOWICZ,
Aleksander WŁODARZEWSKI, Tymoteusz TOMCZAK, Jan JANASIK, trener Emil KLIMCZAK.
Siedzą od lewej: Szymon ĆWIKLIŃSKI, Kacper SZAJERSKI, Rafał JACKOWSKI, Antoni NALEWAJSKI,
Filip KOTOWSKI, Wojciech SNOPKOWSKI, Bartosz KOŁTUN, Tomasz KLUSIŃSKI.
Nieobecni na zdjęciu: Maciej MIZIURA, Miłosz MIETKO, Wiktor ADAMCZEWSKI, August BOGUSZ,
Maurycy BOGUSZ, Kacper BUDZYŃSKI, Borys PIOTROWSKI, Mateusz TRĄD.