Jacek ZAWIDZKI – Prezes Zarządu

Krzysztof KIJEWSKI – Wiceprezes

Bartosz ZAWIDZKI – Sekretarz