– Prezes Zarządu

Krzysztof KIJEWSKI – Wiceprezes

Bartosz ZAWIDZKI – Sekretarz