Emil KLIMCZAK – Prezes

Krzysztof KIJEWSKI – Wiceprezes

Bartosz ZAWIDZKI – Sekretarz