19.05.2022 zapadła decyzja w Urzędzie Miasta we Włocławku o wyrażeniu zgody na organizację pierwszej klasy sportowej o profilu piłki nożnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Baczyńskiego we Włocławku. Szkoła posiada statut szkoły publicznej w związku z czym upoważnia ją to do pierwszeństwa dostępu do internatu i obiektów sportowych.

„Powołanie klasy sportowej o profilu piłki nożnej pozwoli nam na kontynuowania szkolenia piłkarskiego w zwiększonej ilości jednostek treningowych, które odbywać się będą w godzinach dopołudniowych, co pozwoli na poświęcenie większej ilości czasu na naukę. Najstarszy rocznik w naszej Akademii kończy, po części, szkołę podstawową i dalsze szkolenie będzie mógł kontynuować w klasie sportowej. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale jesteśmy na nie przygotowani, gdyż jest to dopiero kolejny krok w naszych planach szkoleniowych. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za poparcie naszej inicjatywy i zaufanie, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizowane przedsięwzięcie, które cały czas jest rozwojowe.” – powiedział Prezes Akademii Piłkarskiej Młoda Włocławianka Jacek Zawidzki.

Uczniowie, którzy już wcześniej złożyli akces do klasy sportowej o stawienie się w sekretariacie szkoły najpóźniej do 31.05.2022, wraz z rodzicem w celu wypełnienia wniosku i kwestionariusza w formie papierowej. Sprawdziany sprawnościowe odbędą się w dniu 08.06.2022 na sztucznym boisku OSiR we Włocławku. Zbiórka uczestników o godzinie 16:00 przy wejściu do Hali Mistrzów na wprost boisk, oczywiście ze sprzętem i kartą zdrowia. Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą testy 535017821.

Zapraszamy chłopców i dziewczęta z roczników 2007 i 2008 kończących 8 klasę szkoły podstawowej.

Kategorie: Aktualności