Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, AP Młoda Włocławianka uruchomiła piłkarskie przedszkole, w którym prowadzimy treningi dla dzieci w wieku 4-8 lat.

Czym jest Przedszkole Włocławianki?
Głównym celem naszej inicjatywy jest zachęcenie dzieci do przejawiania aktywności fizycznej
i uprawiania sportu od najmłodszych lat życia.

Uprawianie sportu niesie za sobą nie tylko korzyści zdrowotne, ale także buduje koordynację ruchową, uczy dyscypliny i zasad „fair play” oraz wzajemnego szacunku, pozwala nawiązywać przyjaźnie.

Tworząc nasze przedszkole wzięliśmy pod uwagę specyfikę prowadzenia takich zajęć. Treningi prowadzone są w grupach wiekowych, które liczą maksymalnie 16 osób. Na prowadzonych przez nas zajęciach, dzieci uczą się nie tylko piłki nożnej, ale przede wszystkim mają zapewniony rozwój koordynacyjno-motoryczny, poprzez stosowanie metod treningowych (gry i zabawy ruchowe) przewidzianych do ich wieku i poziomu zaawansowania.

Treningi prowadzone są przez trenera z licencją UEFA C Grassroots, specjalizującego się w piłce nożnej dziecięcej.
Zajęcia w Przedszkolu Włocławianki odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają godzinę.
Dzieci 6-8 lat dodatkowo w weekendy podejmują rywalizację w postaci sparingów i turniejów z rówieśnikami z innych drużyn.

W okresie letnim prowadzone są na boiskach „Orlik”, natomiast, kiedy pogarsza się aura prowadzone są w salach gimnastycznych.

Więcej informacji odnośnie treningów w Przedszkolu Włocławianki udzielamy pod numerem telefonu: 605 545 077