Regulamin Stowarzyszenia
Akademia Piłkarska „MŁODA WŁOCŁAWIANKA” we Włocławku
I. Regulamin zawodnika
1. Na trening przychodzę 10 minut przed zajęciami.
2. Przed i po treningu pomagam trenerowi przynieść bądź zanieść sprzęt sportowy (piłki, tyczki, pachołki, stożki).
3. Będąc na boisku przed treningiem nie oddaję strzałów na bramkę. Indywidualnie bądź z kolegami rozgrzewam się z piłką.
4. Napój (wodę) pozostawiam w wyznaczonym miejscu. Spożywam napój tylko za zgodą trenera w wyznaczonych przerwach podczas zajęć.
5. Podczas treningu skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach. Nie rozmawiam z kolegami i rodzicami.
6. Będąc na boisku pamiętam, że nie wolno dotykać żadnych urządzeń sportowych bez zgody trenera, np. bramek, ze względów bezpieczeństwa.
7. Po treningu nie zostawiam żadnych śmieci. Wyrzucam je do pojemnika na śmieci.
8. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w treningach oraz w meczach i turniejach.
9. Jeżeli nie jestem pewien odnośnie godziny treningu, meczu, bądź innej sprawy dzwonię do trenera.
10. Jeżeli źle się czuję, natychmiast informuję o tym trenera.
11. Będąc zawodnikiem klubu sportowego Akademia Piłkarska „MŁODA WŁOCŁAWIANKA” nie używam wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich i kolegów.
12. W domu, na podwórku i w szkole staram się być grzeczny. Moje zachowanie jest „wizytówką” klubu sportowego Akademia Piłkarska „MŁODA WŁOCŁAWIANKA”.
13. Jeżeli nie będę na treningu, bądź na meczu i turnieju zawsze powiadamiam trenera.
14. Będę dbał o powierzony przez klub sprzęt sportowy (sprzęt meczowy, treningowy, piłki, bramki itp.).
NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Trzy upomnienia zawodnika podczas zajęć – skutkują zawieszeniem zawodnika do końca treningu.
2. Złe zachowanie w szkole, bądź problemy z nauką – zawieszenie zawodnika do czasu poprawy.
3. Spóźnienie się na zajęcia – upomnienie, po kolejnym spóźnieniu kara zawieszenia na kolejny trening.
4. Nie przyjście na mecz/turniej, bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje zawieszeniem na kolejny mecz/turniej.
II. Regulamin rodzica
1. Postaram się przywozić moje dziecko 10 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
2. Do 20-go dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do dokonania opłaty na konto, za szkolenie, zgodnie z deklaracją w danej grupie, bez względu na liczbę obecności na zajęciach.
3. Wszystkie opłaty związane z dodatkowymi turniejami, transportem, badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem opłacę zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez klub.
4. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a w odległości kilkunastu metrów od miejsca treningu.
5. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku. Konstruktywnie i pozytywnie dopingując, wspieram dziecko.
6. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych jestem zobligowany do kulturalnego dopingu.
7. W czasie rozgrywania meczów powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
8. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach po przeciwnej stronie niż trener z zawodnikami (jeżeli warunki na to pozwalają).
9. W przypadku meczów, turniejów rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas przejazdu w busie (autobusie) wraz zawodnikami, kierownikiem oraz trenerem.
10. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera. Jeżeli nie będzie informacji (w formie telefonu, sms-a) w ciągu czterech tygodni, zawodnik jest skreślony z listy bez prawa ponownego przyjęcia do klubu.
11. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska, aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i turniejach (wymogi Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Nie stosowanie się rodziców do procedur określonych w Regulaminie, spowoduje zawieszenie zawodnika w zajęciach treningowych.
2. Każde kolejne upomnienie rodzica spowoduje kolejno zawieszenie zawodnika w meczach i turniejach a w ostateczności skreślenie zawodnika z listy.
3. Zawieszenie zawodnika nie zwalnia z opłat.
Procedura uzyskania badań lekarskich dla zawodników uprawiających dyscyplinę piłka nożna.
1. Należy się udać do lekarza rodzinnego i poprosić o skierowanie do poradni medycyny sportowej dla dziecka w celu przeprowadzenia badań sportowych.
2. Dzięki skierowaniu nie ponosimy żadnych kosztów związanych z badaniami.
3. Prosimy o skierowanie na badanie krwi oraz moczu.
4. Następnie trzeba się udać na wizytę do Przychodni Sportowej – Lekarza Sportowego.
Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika – (przepisy Ustawy o Sporcie).
Poradnia Sportowo-Lekarska
adres: ul. Szpitalna 6 A
87-800 Włocławek
tel.: +48 54 416 53 30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ALMEDIC Yehya Al-Hosam
adres: Aleja Zwycięstwa 26, 87-860 Chodecz
tel.: +48 54 284 80 96
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd klubu sportowego
Akademia Piłkarska „MŁODA WŁOCŁAWIANKA”