Tygodniowy harmonogram zajęć AP Młoda Włocławianka VIII-X 2019

LP. Kategoria wiekowa Trener  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 SKRZAT G1 Tomasz Malkowski  

 

 

Orlik PST

Bulwary

16:30 – 18:00

  Orlik PST

Bulwary

16:30 – 18:00

   
2 ŻAK F2 Emil

Klimczak

Orlik SP 5

Wieniecka

17:00 – 18:30

    Orlik PST

Bulwary

18:00 – 19:15

   
3 ŻAK F1 Krzysztof Kijewski     Orlik ZSB

Nowomiejska

16:30 – 18:00

Orlik ZSB

Nowomiejska

16:30 – 18:00

   
4 ORLIK E2 Wojciech Rojewski Orlik SP 5 Wieniecka

17:00 – 18:30

    Orlik

Bulwary

18:00 – 19:30

   
5 ORLIK E1 Krzysztof Kijewski Orlik ZSB

Nowomiejska

16:30 – 18:00

      Orlik ZSB

Nowomiejska

17:00 – 18:30

 
6 ORLIK E1

 

Wojciech Rojewski   Orlik ZSB

Nowomiejska

16:30 – 18:00

Orlik SP 5

Wieniecka

17:00 – 18:30

  Orlik SP7

Gniazdowskiego

16:30 – 18:00

 
7 MŁODZIK D2 Przemysław Strzelecki   Orlik

Bulwary

18:00 – 19:30

Stadion OSIR

Chopina 8

godz. 17:00-18:30

  Stadion OSIR

Chopina 8

godz. 17:00-18:30