„MŁODZIK D1” grupa 2005/2006

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, (od 15.11.2017 r.)
Środa godz. 18:00 – 19:30 – Jacek Zawidzki, trener II klasy piłki nożnej

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Integracyjnych, ul. Wieniecka 46
Środa godz. 16:30 – 18:00 – Wojciech Rojewski, trener UEFA A
Piątek godz. 16:30 – 18:00 – Wojciech Rojewski, trener UEFA A

„ORLIK E1” grupa 2007

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, (od 15.11.2017 r.)
Środa godz. 18:00 – 19:30 – Jacek Zawidzki, trener II klasy piłki nożnej

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Integracyjnych, ul. Wieniecka 46
Środa godz. 16:30 – 18:00 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A
Piątek godz. 16:30 – 18:00 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A

„ORLIK E2” grupa 2008

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, (od 13.11.2017 r.)
Poniedziałek godz. 17:00 – 18:30 – Przemysław Strzelecki – trener UEFA B
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, (od 15.11.2017 r.)
Środa godz. 18:00 – 19:30 – Przemysław Strzelecki – trener UEFA B

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. nr 7, ul. Gniazdowskiego 7
Poniedziałek godz. 16:30 – 18:00 – Przemysław Strzelecki – trener UEFA B
Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. nr 7, ul. Gniazdowskiego 7
Środa godz. 16:30 – 18:00 – Przemysław Strzelecki – trener UEFA B
Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. nr 7, ul. Gniazdowskiego 7
Piątek godz. 16:30 – 18:00 – Przemysław Strzelecki – trener UEFA B

„ŻAK F1” grupa 2009

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Leśna 1 A
Poniedziałek godz. 17:00 – 18:30 – Piotr Charzewski – instruktor piłki nożnej,
Wojciech Rojewski – trener UEFA A
Czwartek godz. 17:00 – 18:30 – Piotr Charzewski – instruktor piłki nożnej,
Krzysztof Kijewski – trener UEFA C

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Budowlanych, ul. Nowomiejska 25
Poniedziałek godz. 16:30 – 18:00 – Piotr Charzewski – instruktor piłki nożnej,
Wojciech Rojewski – trener UEFA A
Czwartek godz. 16:30 – 18:00 – Piotr Charzewski – instruktor piłki nożnej,
Krzysztof Kijewski – trener UEFA C

„ŻAK F2” grupa 2010

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Katolickich, ul. Łęgska 26, (od 15.11.2017 r.)
Środa godz. 18:15 – 19:30 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A
Piątek godz. 17:00 – 18:30 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Budowlanych, ul. Nowomiejska 25
Środa godz. 18:00 – 19:30 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A
Piątek godz. 18:00 – 19:30 – Wojciech Rojewski – trener UEFA A

„SKRZAT G1” grupa 2011

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Katolickich, ul. Łęgska 26, (od 08.01.2018 r.)
Środa godz. 17:00 – 18:15 – Krzysztof Kijewski – trener UEFA C

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, (od 01.03.2018 r.)
Piątek godz. 17:00 – 18:30 – Krzysztof Kijewski – trener UEFA C

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Budowlanych, ul. Nowomiejska 25

Środa godz. 18:00 – 19:00 – Krzysztof Kijewski – trener UEFA C
Piątek godz. 18:00 – 19:00 – Krzysztof Kijewski – trener UEFA C

„SKRZAT G2” grupa 2012 i młodsi
Przedszkole MŁODEJ WŁOCŁAWIANKI

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, (od 3.10.2017 r.)
Wtorek godz. 17:15 – 18:30 – Emil Klimczak – trener UEFA B
Czwartek godz. 17:15 – 18:30 – Emil Klimczak – trener UEFA B

Boisko „Orlik 2012” przy Z.S. Integracyjnych, ul. Wieniecka 46
Wtorek godz. 17:00 – 18:30 – Emil Klimczak – trener UEFA B
Czwartek godz. 17:00 – 18:30 – Emil Klimczak – trener UEFA B

„BRAMKARZ” wszystkie grupy

Stadion „WŁOCŁAVIA” przy ul. Chopina 49/51
Piątek godz. 17:00 – 18:30 – Maciej Kasiński – trener UEFA C