Prezes
Jacek ZAWIDZKI

Wiceprezes
Krzysztof KIJEWSKI

 Sekretarz
Bartosz ZAWIDZKI